جستجو در نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصيلي صفحه شخصی دانلود رزومه
 1   دکتر سعید   حسینی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق   صفحه ی شخصی دکتر سعید حسینی     جزئیات...
 2   دکتر رامین   بقایی تهرانی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق        جزئیات...
 3   دکتر بهادر   بهارستانی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق        جزئیات...
 4   دکتر مازیار   غلامپور دهکی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق        جزئیات...
 5   دکتر فرانک   کارگر   فوق تخصص جراحی قلب و عروق   صفحه ی شخصی دکتر فرانک کارگر     جزئیات...
 6   دکتر غلامرضا   عمرانی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق        جزئیات...
 7   دکتر علی   صادقپور طبایی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق        جزئیات...
 8   دکتر علیرضا   علیزاده قویدل   فوق تخصص جراحی قلب و عروق   صفحه ی شخصی دکتر علیرضا علیزاده قویدل     جزئیات...
 9   دکتر سید حسن   میرمحمد صادقی   فوق تخصص جراحی قلب و عروق      ---  جزئیات...
 10   امیر جمشید   خاموشی   جراحی قلب و عروق        جزئیات...
 11   دکتر محمد علی   یوسف نیا         ---  جزئیات...
 12   دکتر نادر   گیوتاج         ---  جزئیات...
 13   دکتر محمد حسن   غفارنژاد         ---  جزئیات...
 14   علیرضا   یعقوبی   جراحی قلب و عروق   صفحه ی شخصی علیرضا یعقوبی     جزئیات...